125InformationCms/information1142trueCCBR Clinical Research0CCBR Clinical Research er en verdens førende globale specialist i udførsel af kliniske forsøg.false0false50000-00-00 00:00:000000-00-00 00:00:00114false1true111DeltagerinformationCms/ccbr-ballerup/deltagerinformation1251013trueCCBR - Deltagerinformation0CCBR Clinical Research er en verdens førende globale specialist i udførsel af kliniske forsøg.false0false50000-00-00 00:00:000000-00-00 00:00:00101false1true135Hvordan er jeg beskyttet?Cms/ccbr-ballerup/deltagerinformation/hvordan-er-jeg-beskyttet1111248trueCCBR - Deltagerbeskyttelse0CCBR Clinical Research er en verdens førende globale specialist i udførsel af kliniske forsøg.false0false50000-00-00 00:00:000000-00-00 00:00:00124false1true
Information

Hvordan er jeg beskyttet?
For at beskytte dig mod forskning uden dit samtykke, vil du forud for deltagelsen i et klinisk forsøg blive introduceret til et informeret samtykke.
 
Informeret samtykke betyder, at sundhedspersonalet grundigt vil forklare det kliniske forsøg for dig. Det informerede samtykke indeholder oplysninger om varigheden af undersøgelsen, potentielle bivirkninger ved det stof der testes, dine rettigheder til at trække dig ud af forsøget og hvornår/hvordan forsøget anses for afsluttet.
 
Når du har fuld forståelse for omfanget af forsøget, kan du beslutte dig for at underskrive det informerede samtykke, men husk, at du altid har ret til at sige nej. Selvom du har underskrevet det informerede samtykke, har du på ethvert tidspunkt ret til at trække dit samtykke tilbage uden begrundelse. Dette vil ikke påvirke din fortsatte behandling af eventuelle sygdomme.
 
Når hele forsøget er afsluttet, har du ret til at blive orienteret om resultaterne i forsøget, og om hvad du er blevet behandlet med. Du skal dog være opmærksom på, at der kan gå noget tid fra din deltagelse er afsluttet til, hele forsøget er afsluttet.